Vee News Vee Ads – Quảng cáo trên Vee Network

Vee Ads – Quảng cáo trên Vee Network

Tôi Là Dân Bình Thạnh

Bảng giá quảng cáo

1 Bài Post 1 triệu/ bài
2 Ghim bài 500k/ ngày
3 Bài Share 1,2 triệu/ bài
4 Chụp hình, viết bài review 1 triệu/ bài
5 Quay Video Review 1 triệu/ video
7 Bài cộng đồng miễn phí
8 Bài Cover  3 triệu/ tuần

Fanpage Facebook

Thông tin chi tiết

Tôi Là Dân Bình Thạnh

Insight Tôi Là Dân Bình Thạnh

Tôi Là Dân Quận 1

Bảng giá quảng cáo

1 Bài Post 500k/ bài
2 Ghim bài 300k/ ngày
3 Bài Share 600k/ bài
4 Chụp hình, viết bài review 1 triệu/ bài
5 Quay Video Review 1 triệu/ video
7 Bài cộng đồng miễn phí
8 Bài Cover  1.5 triệu/ tuần

Fanpage Facebook

Thông tin chi tiết

Tôi Là Dân Quận 1
Insight Tôi Là Dân Quận 1

Tôi Là Dân Quận 7

Bảng giá quảng cáo

1 Bài Post 500k/ bài
2 Ghim bài 300k/ ngày
3 Bài Share 600k/ bài
4 Chụp hình, viết bài review 1 triệu/ bài
5 Quay Video Review 1 triệu/ video
7 Bài cộng đồng miễn phí
8 Bài Cover  1.5 triệu/ tuần

Fanpage Facebook

Thông tin chi tiết

Tôi Là Dân Quận 7

Insight Tôi Là Dân Quận 7